آدرس شرکت: استان اصفهان خیابان مشتاق دوم خیابان مهر نبش بن بسته بهارستان یکم پلاک ۲۴
تلفن ۰۹۱۳۱۱۷۵۰۶۶
۳۲۶۰۹۳۹۹
۰۹۱۲۰۸۹۱۵۰۸