رنگ های ساندویچ پانل

رنگ های ساندویچ پانل.

 رال های رنگی ساندویچ پانل

 
به کد رنگ های ساندویچ پانل رال رنگی می گویند.
این کد ها برای ساندویچ پانل های سقفی و دیواری به نسبت براق بودن یا مات بودن رنگ ها، متفاوت است.
ساندویچ پانل ها در کارخانه و در کوره رنگ می شوند.

گرو های رنگی ساندویچ پانل

انواع گروه های اصلی رنگی در کد گذاری رال های رنگی به شرح ذیل است:
 
  1. رنگ زرد
  2. رنگ نارنجی
  3. رنگ قرمز
  4.  رنگ بنفش
  5. رنگ آبی
  6. رنگ سبز
  7. رنگ خاکستری
  8. رنگ قهوه ای
  9. رنگ سفید و سیاه
هر رنگی با تعداد زیادی رنگ های دیگر، در یک گروه قرار می گیرند و تعداد رنگ های زیادی را می سازند.
طیف رنگی‌ ساندویچ پانل های سقفی و دیواری بسیار زیاد است.

رال رنگ ساندویچ پانل

رال رنگ ساندویچ پانل

رال رنگ ساندویچ پانل

 
هرکدام از این رنگ ها در گروه بندی تعداد زیادی ترکیب رنگی گروه های اصلی را با خود به‌همراه می آورد که به 210 رنگ در ساندویچ پانل سقفی و ساندویچ پانل دیواری میرسد و ورق های ساندویچ پانل سقفی ودیواری به صورت کوره ای رنگ شده و به صورت کوره ای با ضخامت 25 میکرون در قسمت بیرون وداخل داخل ساندویچ پانل 7 میکرون رنگ پرایمر کوره ای در داخل ومحل اتصال فوم رنگ می شود.
 

تاثیر رال رنگی ساندویچ پانل

رال رنگ ساندویچ پانل تاثیر بسیار بسزایی در نمای سازه دارد.
در هرنما وابسته به کاربری نما و موقعیت جغرافیایی سازه و سلیقه مشتری رال رنگی انتخاب شده است.
برای مثال رنگ مناسب برای سالن های ورزشی از گروه های رنگی آبی، سبز، سفید و سیاه بیشتر استفاده می شود.
برای ساختمان های مسکونی در مناطق سردسیر رنگهای گرم و در مناطق گرمسیر رنگ های سرد  استفاده می شود و رنگ ها ترکیبات بسیار زیادی دارند.
 
امروزه استفاده از ساندویچ پانل به دلیل خواص ویژه ی آن ها افزایش یافته است.